اتوماسیون و تله متری
ادامه پیشرفت صنعتی عصر حاضر بدون توسعه سیستم های انتقال داده و اندازه گیری و کنترل از راه دور امکان پذیر نیست.
با توجه به زمینه های رشد و توسعه، شرکت تعمیرات نیروی برق فارس به اتوماسیون صنعتی توجه خاص داشته و با به کار گیری دانش ، تکنولوژی و تجهیزات به روز، آماده ارایه خدمت به صنایع مختلف می باشد .
از جمله فعالیتهای شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در زمینه اتوماسیون و تله متری، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
اتوماسیون صنعتی
نصب ، راه اندازی و نگهداری سیستم های SCADA
نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های RTU
نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های اندازه گیری و تله متری
نصب ، راه اندازی و بهره برداری از مراکز دیسپاچینگ


 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir