تعمیرات ترانسفورماتور
ترانسفورماتور های قدرت یکی از مهم ترین وپرکارترین اجزا شبکه برق رسانی هستند که به صورت دوره ای نیازمند سرویس می باشند.
ترانسفورماتورها ممکن است به دلایل مختلفی معیوب شده و نیاز به تعمیر پیدا کنند .
متخصصان این شرکت در کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور با ارایه خدمات حرفه ای امکان ادامه بهره برداری از این عناصر کلیدی صنعت برق را فراهم می کنند .


از جمله فعالیتهای شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در زمینه تعمیرات ترانسفورماتور، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
بازدید های کارشناسی
سرویس های دوره ای
نمونه برداری و مانیتورینگ روغن
مانیتورینگ حرارت ( ترموویژن)
بازسازی و تعمیرات اساسی
تصفیه روغن
نصب و راه اندازی ترانسفورماتور

 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir